Demolari mecanice si manuale 2018-05-01T13:03:39+00:00

Demolări mecanice și manuale

Demolăm cu mijloace mecanice construcţii, indiferent de natura materialului folosit (cărămidă, piatră, beton armat, metal) sau de tipul construcției (clădiri și hale industriale, coşuri de fum, poduri, silozuri, estacade, fundaţii etc.). Demolarea cu mijloace mecanice moderne se aplică cu prioritate în cazul construcțiilor cu o dezvoltare mare pe orizontală şi cu înălţimi până la 25m.

Dispunem de utilaje şi echipamente moderne de demolat, care asigură un randament ridicat al demolării și condiţii de siguranţă pentru obiectivele aflate în vecinătatea construcţiilor ce se demolează.

Execuţia demolărilor este condusă de personal tehnic cu experienţă mare în domeniu. În urma procesului de demolare rezultă o serie de materiale, din care o parte pot fi refolosite, restul fiind evacuate în zone autorizate pentru depozitarea deşeurilor inerte rezultate din construcţii şi demolări.