PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU, titular al proiectului – „Amenajare parcare subterana Gara Sibiu” propus a fi amplasat in municipiul Sibiu, str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. FN, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul propus. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, in zilele de luni – joi intre orele 8-16 si vineri, orele 8-14, precum si la adresa de internet a APM Sibiu http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt; pana la data de 14.02.2019, la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, Sibiu, judetul Sibiu, precum si la urmatoarea adresa de e-mail: office@apmsb.anpm.ro

By | 2019-02-12T19:10:34+00:00 februarie 8th, 2019|Anunt de interes public|